Rutin för visselblåsning

För att risker och missförhållanden i vår verksamhet ska upptäckas och åtgärdas så fort som möjligt, har PartGroup en rutin för visselblåsning (whistleblowing). Läs hur du kan rapportera dina misstankar.

Part Groups olika verksamheter och hur vi uppträder ska kännetecknas av våra värderingar; 

  • Vi utvecklas och blir bättre tillsammans
  • Vi agerar öppet, respektfullt och etiskt
  • Kunden och vi. Vi agerar professionellt
  • Livet nu och i framtiden. Vi tar ansvar för vår interna och externa miljö för kommande generationer.

All vår verksamhet ska präglas av en hög etisk standard, där varje affär, relation och aktivitet ska prövas utifrån verksamhetens etiska normer och förhållningssätt.

Det är viktigt att risker och andra missförhållanden i vår verksamhet upptäcks och åtgärdas snarast. Därför har PartGroup interna rutiner för att våra medarbetare och andra intressenter utanför vår verksamhet ska kunna öppet eller anonymt rapportera misstankar om potentiella eller faktiska missförhållanden som inte ligger i linje med våra värderingar, interna regler eller etiska normer.

Vad kan rapporteras?

Om du misstänker risker eller andra missförhållanden i någon av våra verksamheter uppmanar vi dig att rapportera dina misstankar via vår visselblåsarfunktion. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet.

Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar. 

Du kan lämna din anmälan via denna länk.

Alla meddelanden behandlas konfidentiellt. Din anmälan går till en extern konsult som följer angivna regler för behandling av ärenden enligt visselblåsarlagen. Konsulten är självständig och behörig att behandla ärenden i enlighet med lagen och för samtliga bolag i koncernen.

Rulla till toppen