Industriellt byggande med Part Group

Serietillverkad nybyggnation

Att bygga nytt behöver inte vara en utdragen och omständlig process. Vi har länge arbetat med industriellt byggande och lösningar för de utmaningar som byggsektorn står inför både idag och i framtiden. Med våra projektanpassade moduler bygger du badrum, kök och hela bostäder på rekordtid för att på så sätt kunna bygga mer för fler.

Effektivt industriellt byggande

För att säkerställa vår produktion, sker all tillverkning i egen fabrik i Kalix/Överkalix. Genom serietillverkning under tak blir produktionskedjan oberoende av väder och vind, och vi kan garantera många av de fördelar som kommer med att bygga med Part Group. Hög leveranssäkerhet, miljövinster, kostnadseffektivitet och hög kvalitet – allt detta har sin grund i vår effektiva produktionskedja.

Tryggt, smart & hållbart

Efter tillverkningen i fabrik levereras modulerna direkt till arbetsplatsen för ditt projekt. Modulerna lyfts av med truck eller lyftkran beroende på typ av modul och ansluts till el, vatten och avlopp. Denna enkla installationsprocess kräver mindre personal på byggarbetsplatsen än vid traditionellt byggande, och kombinerat med vår effektiva produktion skapar vi ett tryggt, smart och hållbart industriellt byggande.

Industriellt byggande med Part Group har många fördelar

Part Groups prefabricerade lösningar för industriellt byggande ger många potentiella vinster för ditt projekt. Förutom att prefabricering minskar mängden avfall och ger större kontroll över kritiska produktionsmoment finns många andra fördelar – från miljö till ekonomi.

  • Industriell inomhusproduktion gör att ditt projekt håller deadline och fortskrider oavsett väderförhållanden.
  • Mindre förbrukad energi per producerad enhet ger större vinster för miljön än traditionellt byggande.
  • Prefabricerade moduler med enkel installation gör att mindre personal för bygg och montering krävs på arbetsplatsen.
  • Våra smarta lösningar sänker både leveranstiden och kostnaden jämfört med platsbyggda alternativ.

Mer om industriellt byggande

Kontakta oss gärna om du har frågor om våra moduler eller hur vi arbetar med industriellt byggande. Läs även gärna om våra tekniska helhetslösningar för nybyggnation av lägenheter och hotell på Part Systems

Industriellt byggande med Part Group

Rulla till toppen