Industriellt byggande

hög kvalitet, kontrollerade former, kostnadseffektivt, smarta valmöjligheter och lösningar

Spela videoklipp

Badrumsmoduler till nyproduktion. Smarta och effektiva lösningar med kvalitet.

Spela videoklipp

Badrumsmoduler anpassade för renovering både med och utan stambyte.

Spela videoklipp

Kompletta bostadsmoduler och hotellmoduler tillverkade i industriell miljö.

Spela videoklipp

Sandwichelement med höga krav på täthet ljudreduktion, estetik och brandsäkerhet

Spela videoklipp

Smart teknik för lägenhets- och hotellbyggnader. Digitala lösningar som spar energi.

Spela videoklipp

Komplett och kundanpassad inredning i moduler som smidigt rullas in på plats.

Spela videoklipp

Tillverkning och uthyrning av tillfälliga flyttbara moduler med bestående kvaliteter.

Spela videoklipp

Prefabricerade badrumsmoduler för nyproduktion och renovering. 

If you can imagine it, we can make it...

Vision och koncept

Industriellt byggande är vägen framåt vid nybyggnation och för att bygga mer för fler. Vår vision är att bli det självklara valet av leverantör. Vi erbjuder byggentreprenörer och fastighetsbolag projektanpassade byggmoduler och lösningar till bostadsfastigheterhotell och vårdhem. 

Tryggt, smart och hållbart.

Produktion under kontrollerade former i industriell miljö och en hög produktionskapacitet är de stora fördelar med serietillverkning. Med en effektiv planering av alla hantverksgruppers arbete, tidsvinster, kostnadseffektivitet, hög och jämn kvalitet samt hög leveranssäkerhet får vi en effektiv och säker produktion. All tillverkning sker inomhus och är oberoende av väder och vind. Med industriell serietillverkning kan vi hålla en hög grad av effektivitet och hållbarhet genom vår produktionskedja. Den kräver en lägre energiförbrukning för varje producerad enhet än hos många jämförbara motsvarigheter. 

Rulla till toppen