PartGroup - If you can imagine it, we can make it.

Tryggt och smart byggande

Prefabricerade och projektanpassade moduler till badrum, kök och hela bostäder.

If you can imagine it, we can make it.

Företagsgrupp med produktion i norr

Part Group är en familjeägd företagsgrupp från Kalix med inriktning på industriellt byggande. Vi erbjuder byggentreprenörer och fastighetsbolag projektanpassade byggmoduler till bland annat hotell, vårdhem och bostadsfastigheter.

cropped-cropped-PartGroup_logo_512x512.png

Badrumsmoduler till nyproduktion. Smarta och effektiva lösningar med kvalitet.

Badrumsmoduler anpassade för renovering både med och utan stambyte.

Kompletta bostadsmoduler och hotellmoduler tillverkade i industriell miljö.

Komplett och kundanpassad inredning i moduler. Köksmoduler rullas smidigt in på plats.

Smart teknik för lägenhets- och hotellbyggnader. Digitala lösningar som spar energi.

Tillverkning och uthyrning av tillfälliga flyttbara moduler med bestående kvaliteter.

Sandwichelement med höga krav på täthet ljudreduktion, estetik och brandsäkerhet

Prefabricerade badrumsmoduler för nyproduktion och renovering. 

Vision och koncept

Industriellt byggande är vägen framåt vid nybyggnation. Vår vision är att bli det självklara valet av leverantör.

Produktion under kontrollerade former i industriell miljö och en hög produktionskapacitet är de stora fördelar med serietillverkning. Med en effektiv planering av alla hantverksgruppers arbete, tidsvinster, kostnadseffektivitet, hög och jämn kvalitet samt hög leveranssäkerhet får vi en effektiv och säker produktion. All tillverkning sker inomhus och är oberoende av väder och vind. 

Med industriell serietillverkning kan vi hålla en hög grad av effektivitet och hållbarhet genom vår produktionskedja. Den kräver en lägre energiförbrukning för varje producerad enhet än hos många jämförbara motsvarigheter. 

Varför prefab?
Jo, det ska vi berätta för för dig.

Daniel Ronnqvist
Daniel Rönnqvist

Försäljningschef Part

Henrik Karlsson
Henrik Karlsson

Säljare Space

Anton Bystrom
Anton Byström

Säljare PreBad

Roger Henriksson

Säljare Isolamin

Framtidsveckan nov 2021

Scroll to Top